Sünnetin hangi metotla yapıldığı çok önemli değildir

 

Önemli olan kesilmesi gereken deri kısmının uygun yerinden, cerrahi prensiplere uygun, düzgün ve ölçülü kesilmesidir.

Sünnet pipinin şapka gibi kısmının(glans penis) kanala (koronal sulkus; Sünnet derisinin pipiye birleştiği yer) birleşme yerinden 0,5-1 cm uzaklıktan kesilmelidir.

Şekil 1 de görüldüğü gibi sünnet derisi bir ucuyla penis derisine tutunurken diğer ucu boşta olan bir deri parçasıdır. Sünnet derisi glans penisi örten uç bir deri uzantısıdır. Binlerce yıldan beri yapılan sünnetin yüzlerce çeşit yöntemi vardır. Yahudilerde Haham yöntemi, Amerikalılarda Gomco yöntemi, Araplarda ve Türklerde giyotin yöntemi gibi bir çok sünnet yöntemi vardır. Bunların hepsinde Prepisyum (sünnet derisi) farklı yöntemler kullanılarak kesilir. Doğru uygulandığında bu yöntemlerin hiçbirinin birbirine üstünlüğü yoktur. Burada önemli olan cerrahi prensiplere uymak, steriliteye dikkat etmek, ağrısız sünnet yapmak, sünnetten sonra çocuğun ağrı çekmesini engellemek ve sünnetten sonra bakımının kolay olmasını sağlamaktan ibarettir.

Sünnetinizin tatlı bir anı olarak hatırlanması dileğimle.

 

 

Op. Dr .Muzaffer Zorlu
Çocuk Cerrahi Uzmanı