Sünnet Yöntemleri

Sünnet Nedir?

Erkek çocuklarda glans penisin (pipinin üst kısmı) üstünü örten derinin belirli şekil ve ölçüde cerrahi olarak kesilerek çıkarılması işlemine sünnet denir.

Müslüman ve Yahudi toplumlarında dini bir yükümlülük olarak yapılan sünnet dünyada uygulanan en yaygın cerrahi işlemdir.

Her yıl dünyada 13,3 milyon erkek ve 2 milyon kız çocuğu sünnet edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde doğar doğmaz sünnet yapılır. Yahudi’lerde dini sebeple yedi günlükken sünnet yapılırken ülkemizde daha çok 6-7 yaşından sonra sünnet yapılmaktadır.

sünnet uzmanı

Erken Sünnet

Op. Dr. Muzaffer Zorlu, “Mesleki yaşamım boyunca yaptığı gözlemlerinde sünnet çocuğu ne kadar küçükse yani bebek doğduktan sonra ne kadar erken sünnet yapılırsa yara iyileşmesinin de o kadar hızlı olduğu yönündedir.” dedi.

Antalya Sünnet

Amerikan Pediatrı Akademisi öneriyor

Amerikan Pediatri Akademisi; steril ortamda ve uygun ağrı kesiciler kullanılarak, uzman kişiler tarafından yapılması şartıyla yenidoğan sünnetini önermekte.

2012 yılında Amerikan Pediatri Akademisi yenidoğan sünnetinin komplikasyonlarının çok düşük oranda olduğunu ve bu komplikasyonların hafif ve düzeltilebilir olduğunu bu yüzden yenidoğan sünnetini faydalı bulduğunu ve önerdiklerini bildirmişlerdir.

Yenidoğan sünnet politikası, Amerikan Kadın Doğum Dernekler Birliği ve Amerikan Üroloji Derneği tarafından da desteklenmektedir.

Güvenli Sünnet

ABD’de ilk bir ayda sünnet olan bebeklerde yapılan iki araştırmada da sünnet komplikasyonlarını % 0,2 olarak tespit edildi.

21 ülkede birlikte yapılan bir başka araştırmada da yenidoğan ve bebeklerdeki sünnet komplikasyonun oranı % 0-2 arasında tespit edildi.

Sonuç olarak yukardaki istatistikler, uzman kişiler tarafından yapılan, steril ortamda ve uygun ağrı kesiciler kullanmak şartıyla yenidoğan sünnetinin daha güvenli olduğunu göstermektedir.