Hipospadias Peygamber Sünneti

Halk arasında Yarım Sünnetli, Peygamber Sünnetli olarak ifadelendirilen Hipospadias erkek cinsel organı olan penisin doğumsal bir hastalığıdır. Sünnet derisinin ön tarafı eksik olduğu için halk arasında yarım sünnetli yada peygamber sünnetli olarak da adlandırılan Hipospadias’ta (peygamber sünneti) penis içindeki idrar kanalı doğuştan kısa olduğu için idrar deliği normal yerinden daha aşağı ve ön tarafa açılır.

Genellikle hipospadiasların çoğu hafif şeklindedir. Hipospadias hafif veya ağır olabilir. İdrar kanalının sonlandığı delik ne kadar pipin ucuna yakınsa o kadar hafif, ne kadar vücudun birleştiği yere yakınsa o kadar ağır hipospadias denir.

Nedeni bilinmemekle beraber her 300 canlı erkek bebeklerin birinde hipospadias (peygamber sünneti) ile birlikte penis eğriliği de bulunabilir.

Hipospadiasın Özellikleri

1-İdrar deliği penisin ön yüzünde ve normal olması gereken yerden daha geridedir.

2-Penis başının ön yüzünde sünnet derisi yoktur. Bu yüzden yarım sünnetli denir.

3-Penis başında yassılaşma bulunur

4-Peniste eğrilik bulunabilir ve bu eğrilik penis ereksiyondayken daha belirgin hale gelir.

5-İleri hipospadiaslar karşıya doğru işeyemezler, ayaklarının ucuna doğru işerler. Bu yüzden oturarak işemek zorunda kalırlar.

Hipospadias ameliyatı

antalya-hipospadias

Hipospadias, Peygamber Sünneti

Tanı fizik muayene ile konur. İdrar deliğinin yeri araştırılır. Normal yerinde değilse ve ön tarafta ise hipospadias tanısı konur.

Nadiren hipospadiaslarda sünnet derisi tamdır ve idrar deliğinin önünü kapatarak tanının konulmasını engelleyebilir. Bu durumlarda sünnet derisi geriye sıyrılarak idrar deliğinin yeri tespit edilir ve tanı konur.

Hipospadiasta Tedavi

Hipospadiasta tedavi, cerrahidir. İdrar deliği olduğu yerden normal olması gereken yere taşınır. Bunu sağlayabilmek için idrar deliği olan yerden normal olması gereken yere kadar yeni idrar kanalı oluşturulur.

Ameliyat çocuk altı aylık olunca yapılabilir. İki yaşından sonra ya bırakılmamalıdır.

İdrar deliği ne kadar normal olması gereken yere yakınsa ameliyat o kadar kolay ve komplikasyonu az, idrar deliği ne kadar normal yerden uzaksa ameliyat o kadar zor ve komplikasyonları da o kadar fazla olur.

Ameliyatları özel büyütmeli gözlüklerle ve mikro cerrahi yöntemleri kullanılarak yapılmalıdır.