Lazer ile sünnet yapmak zararlı mıdır?

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi sünnette kesilen deri glans penisin yani penisin şapka gibi kısmını örten derinin bir kısmıdır. Yine şekilde görüldüğü gibi kesilen yer penisin damarlarıyla sinirleriyle ilgili bir yer değildir.

Sünnette derinin kesilmesi geleneksel olarak bistüri, neşter veya makas ile yapılır. Halk arasında lazer denilen kesim seklinde normal ışın kılıcı gibi bir lazer kullanılmaz sadece kesim aletinde yaklaşık 400 derece ısı vardır. Sünnet derisinin kesimi bu yüksek ısınında yardımı ile yapılır. Bunun faydası kesilen yerde yüksek ısıdan dolayı mikrop kalmaz ve kanama olmaz. Normal bistüri veya makasla yapılan kesimde ortam kan gölüne döner. Kanama görülmemesi ve ısıdan dolayı kesim yerinde mikrop kalmamasından dolayı genelde bu ısıyla yap1lan kesim tercih edilir. Fakat aile yine de istemezse sünnet yapan doktora söylenir ve normal kesim yapılabilir Bu sadece işlemi 1-2 dakika uzatır.

Sonuç olarak yüksek 1s1 içeren ekipman ile milyonlarca sünnet yapılmıştır ve usulüne uygun yap1l1nca buna bagl1 komplikasyon görülmemiştir.

Dr. Muzaffer Zorlu

Çocuk Cerrahi Uzmanı