sünnetten sonra

Sünnetten sonra hemen normal hayata dönüş

Uyguladığımız modern sünnet tekniklerine bağlı sünnetten sonra hemen normal hayata dönülür.

Uyguladığımız modern sünnet teknikleri nelerdir?

1-Sünnette modern cerrahi ekipman (Atravmatik dikişler ve cerrahi aletler,atrvmatik vasküler Klemp vb) kullanımına bağlı yara iyileşmesi daha hızlı olur.

2-Sünnet bölgesini ve sünnette kullanılan aletleri steril yaptığımız için yara iyileşmesi daha hızlı olur.

3-Kısa ve uzun etkili lokal anestezik ilaç kullandığımız için sünnetten sonra uzun süre ağrı duyulmaz. Böylece çocuk erkenden normal hayatına dönebilir.

4-Sünnetten sonra ağız yolu ile uygun ağrı kesici ilaçlar gerekli dozlarda verilerek ağrısızlık sağlanır.

5-Uyguladığımız sandviç pansuman ağrısızlığı ve yara iyileşmesini hızlandırdığı için hayat kaldığı yerden devam eder.