Sünnetin çocuğun ilerideki cinsel hayatına etkisi var mıdır?

Sünnetin cinsel etkileri pek çok tartışmanın konusudur. Penil duyu ve seksüel tatminin sünnetli erkeklerde azaldığını dair fıkra gibi bazı raporlar vardır.

Sünnet yapılan glansın üzerindeki epitel dokusu kalınlaşır ve bazı duyu sinirlerinin aşırı uyarılmasına neden olabilir. Bu da sünnetli glansın daha az duyarlı olabileceğini düşündürür. Ancak bugüne kadar sünnetli olmanın seksüel hassasiyet veya tatmini etkilediği yönünde geçerli bilgi, kanıt yoktur.

2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre erişkin sünnetinin seksüel fonksiyon bozukluğuna neden olmadığı, hatta sünnetli erkeklerde penil duyarlılıkta ve orgazma erişme de artış ve kolaylık olduğu bildirilmiştir.

Aşağıda Sünnetin seksüel fonksiyonları etkilemediğine dair son yıllarda yapılan iki çalışma gösterilmiştir. Biri İngilizce biri de

Türkçe’dir ilgilenenlerin bunları okumaları için aşaya çıkarmışlardır.

1-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık Serisi halk kitapları 21-Eylül 2012

2-Examining the association between male circumcision and sexual function
AIDS. 2015 Jul17;1411-6