ağrısız acısız sünnet

Sünnet kararı

Çocuk Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Muzaffer Zorlu, anlayabilecek yaştaki çocuklarla sünnet kararının birlikte alınması gerektiğini belirterek, “Sünnet öncesi görüşme, özellikle 6 yaştan sonra yapılan sünnetlerde işlemin en önemli basamağını oluşturmaktadır.” dedi.

Çocuğun sünnet konusunda aile, çevre ve arkadaşları tarafından yanlış bilgilendirilmesine meydan verilmeden konu anlayacağı basitlikte anlatmanın çok önemli olduğunun altını çizen , Op.Dr.Muzaffer Zorlu, “Kimi çocuklar sünneti sakin karşılarken büyük bir çoğunluğu ise başlarına geleceğin ne olduğunu bilmedikleri için endişe duyabilirler.Konuşma ile sünnet arasındaki süre de kısa tutulmalıdır.” dedi.

İlk muayene

Çocuk sünnet öncesi sünneti gerçekleştirecek doktoru tarafından muayene edilmelidir. Böylece hem sünnet sırasında karşılaşılabilecek sürprizlerden (örneğin: doğuştan sünnetlilik-hipospadias vb) kaçınılmış hem de çocuk ve aile birinci ağızdan operasyon ile ilgili ayrıntıları doktordan öğrenme fırsatını bulacaklardır.

Birlikte karar verilmeli

Sünnet işlemine ve tarihine çocukla birlikte karar vermek yararlı olabilir. Böylece çocuk, sünnet konusunda kendi kontrolünün de olduğunu düşünerek daha rahat işbirliği gösterecektir.

Yanlış bilgi verilmemeli

Çocuğun sünnet konusunda çevre ve arkadaşları tarafından yanlış bilgilendirilmesine kesinlikle fırsat verilmemelidir. Sünnet görüşmede anlayacağı basitlikte anlatılmalı, konuşma ile sünnet arasındaki süre de mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır. Sünnet operasyonundan önce ilgili doktor tarafından muayene edilmelidir. Böylece hem operasyon sırasında karşılaşılabilecek sürprizlerden (örneğin doğuştan sünnetlilik-hipospadias gibi) kaçınılmış ve gerekli kan tahlilleri istenmiş olur, hem de çocuk ve aile birinci ağızdan operasyon ile ilgili ayrıntıları öğrenme fırsatını bulur.

Güven bağı kurulmalı

Sünnet öncesi görüşme ile çocuk ve doktorun tanışması ve aralarında bir güven bağı kurulmalıdır. Doktor bu tanışmada aynı zamanda çocuğun anlayabileceği bir dilde sünnet işleminin ne olduğunu ve nasıl gerçekleştirileceğini tüm ayrıntıları ile anlatmalıdır.
Bugüne kadar deneyimimiz bu şekilde açıklama yapılan çocukların tüm işlem boyunca daha uyumlu ve rahat olduğunu bize gösterdi. Açıklamalar karşısında çocuğun tepkisi doktora ve aileye yol gösterici olmaktadır. Bu nedenle bu dönemde yapılacak sünnet için ruhsal ön hazırlık çok önem kazanmaktadır

Ailelere de önemli görevler düşüyor

Aileler sünnet ile ilgili doktorla yapılacak görüşme öncesi çocuk sormadıkça sünnet konusunda detaylı açıklamalar yapmamalıdır. Özellikle doğru olmayan bilgiler vermemeliler. “Sadece fotoğrafını çekecekler” sünnet kararıveya “Krem sürecekler, krem” ifadelerinden kaçınılmalıdır.

Sünnet olmayı erkek olma ve erkeklik kavramları ilişkilendirmek yerine, bunun sağlığı için gerekli bir durum olduğunu vurgulamak daha uygun bir açıklamadır.

Sünnetin ne zaman, nerede olacağı, yanında kimler olacağı, canının ne kadar yanacağı çocuğa anlatılmalıdır. Çocuk neler olacağını bilirse güveni de sarsılmayacaktır.

Op.Dr.Muzaffer Zorlu
Çocuk Cerrahi Uzmanı
Antalya Sünnet ve Çocuk Cerrahi